onsdag 30. juli 2014

stakitt.

vi må finne mer trivielle ting å
krangle om, skaffe oss barn, skape
familie, seile vår egen fellesskapssjø,
finne andre måter å føle på, gi
klemmer, gi rom, ikke gråte for annet
enn dåp og død
vi må ødelegge dette uløselig knyttet
til hverandre
det blir for mye
oss to
hver for oss