onsdag 6. februar 2013

eventyrtilværelsen.


det er natt i februar
gamle bestemorsvinduer med doble hinner,
frosten som blir dugg
gjennom dagen, råtemjuk
om du fortsetter å ligge
i rommet han sa dere kunne male
grått istedenfor blått
og du lengter ikke som de i bøkene;
du vil bare åpne opp
hoftekammen, som ei eselørsside
grave ut livet
lage høl i brystet for å fylle det med
tomrom,
ved å stikke fingrene inn
i ditt eget kranium
velte ut synet og alt som ligger bak
være i mørket
bak titlene
satt på tvers, skulle du ha rydda opp
reist skjelettet
det ville vært mer ærlig sånn.

(det er natt i februar
bestemorsvinduene har doble hinner
med frost som blir råtemjuk dugg
gjennom dagen,
om du ligger i rommet dere skulle male
grått istedenfor blått)